Законна търговия с благородни метали

SilverSense.bg, собственост на юридическо лице “Минт Софт” ЕООД, ЕИК: 205333053 извършва напълно законосъобразна търговия с благородни метали и скъпоценни камъни. По-долу можете да видите прикачен валиден лиценз, издаден от компетентния орган с описание на разрешените дейности.

Удостоверение за регистрация №7263, на основание чл. 13 от от Валутния закон:

Лиценз за търговия с благородни метали