2=3: Избираш три бижута, плащаш само две Виж повече

Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

SilverSense отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Юридическото лице, собственик на сайта

Наименование: Минт Софт ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 205333053

Адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. Московска № 17, ет. 3
E-mail: hello@SilverSense.bg
Телефон.: 0887 470 470

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

 1. SilverSense събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви обработи и изпрати Вашата заявена поръчка по предлаганите от нас продукти, като изрично получава Вашето съгласие.
 2. SilverSense спазва следните принципи
  1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
  2. ограничение на целите на обработване.
 3. Видове данни, които SilverSense събира
  1. Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес за доставка)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

 1. SilverSense не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
  1. разкриват расов или етнически произход;
  2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 2. Срок на съхранение на личните Ви данни

SilverSense съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.

 • Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от SilverSense за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от SilverSense потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до SilverSense.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от SilverSense изтриване на свързаните с Вас лични данни, а SilverSense има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от SilverSense да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.